Jak przygotować się do pierwszego kontaktu z nami?

Warto wcześniej przygotować się do kontaktu z naszą Firmą, po to by już podczas pierwszej rozmowy, możliwie jak najprecyzyjniej określić swoje potrzeby tematyczne i skrócić czas organizacji szkolenia.

Oto czynności po Twojej stronie, które pomogą nam w naprowadzeniu Cię na właściwy zakres tematyczny szkolenia:

  • wypunktuj, czym się zajmuje Twoja Przedsiębiorstwo (profil Firmy);
  • przygotuj listę najważniejszych pytań dotyczących problematyki, którą chcesz omówić w toku szkolenia – jeżeli to zbyt trudne, pomożemy Ci w ich uściśleniu podczas rozmowy;
  • przedstaw przyczyny, dla których na szkoleniu chcesz poruszyć dokładnie takie kwestie;
  • jeżeli z problematyką powiązana jest dokumentacja, postaraj się nam wymienić jaka?

Na podstawie informacji, których nam udzielisz, będziemy w stanie od razu odpowiedzieć na Twoje pytanie o obszar wiedzy, którą powinieneś przyswoić na szkoleniu. Konkretne tematy przygotujemy w czasie nie dłuższym niż 8 godzin. Wyślemy je następnie na Twój adres e-mail do akceptacji. Po zatwierdzeniu części merytorycznej, wyznaczymy miejsce, termin, oraz zakres organizacyjny szkolenia, co również nastąpi w czasie nie dłuższym niż 8 godzin.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu