Aktualności

SZKOLENIE ONLINE 27 styczeń 2021r.

Nowe wytyczne dotyczące KARTY CHARAKTERYSTYKI zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878

czytaj

szkolenie online

15 styczeń 2021

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu 
"Nowe wyzwania w 2021 dotyczące przepisów chemicznych"

W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo jakie zmiany czekają przedsiębiorstwa z branży chemicznej w myśl rozporządzenia REACH i CLP

czytaj

szkolenie online

czytaj

czytaj

Masz pytania? Zadzwoń!

Odpowiadamy na telefony od poniedziału do piątku w godzinach 8:30-18:00

Izabela Warmińska-Urmanavicius +48 662-034-699 i.warminska@konsiglio.pl

Malwina Adamska    
                     +48 662-034-413 m.adamska@konsiglio.pl

Nasze szkolenia

szkolenie online

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi, wymaganiami oraz obowiązkami wynikającymi ze znowelizowanej dyrektywy RoHS2, która weszła w życie 3 stycznia 2013r.

W chwili gdy wymagana jest karta charakterystyki dostawca musi przekazać swoim odbiorcom informacje o zagrożeniach, warunkach bezpiecznego stosowania oraz odpowiednie wskazówki w zakresie zarządzania ryzykiem. Na naszym szkoleniu dowiecie się Państwo jak przygotować wspomniane dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH, co jednocześnie zaskutkuje przejściem kontroli bez ponoszenia kar pieniężnych.

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie – nowa formuła oraz generowanie kodu UFI

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu