Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Dowiedz się dlaczego warto skorzystać z naszej oferty szkoleń oraz pomocy w organizacji procedur formalnych wynikających z dyrektywy RoHS i rozporządzenia REACH?

Nasze szkolenia zaspokajają dwie bardzo istotne potrzeby Firm:

  • poprzez konsultacje z naszymi specjalistami i poszerzanie wiedzy pracowników z zakresu RoHS i REACH w trakcie prowadzonych przez nas szkoleń, pomagamy przedsiębiorstwom w organizacji procedur formalnych nakładanych na nie przez przepisy prawa europejskiego w zakresie kontroli substancji chemicznych dopuszczanych do obrotu;
  • nasze szkolenia biznesowe podnoszą potencjał intelektualny przedsiębiorstw konkurujących na rynku, poprzez podnoszenie indywidualnego poziom umiejętności zawodowych pracowników, wykorzystujących naszą wiedzę w codziennych obowiązkach.

Sumą naszych działań jest przedsiębiorstwo, które posiada:

  • prawidłowo poukładane procesy zarządzania formalną stroną produkcji lub importu towarów objętych dyrektywą RoHS i rozporządzeniem REACH;
  • pracowników, których kompetencje wynikające ze sprawowanego stanowiska uzupełnione są umiejętnościami z zakresu negocjacji, komunikacji, zarządzania relacjami z klientem, zarządzania czasem i potencjałem firmy.

Uwaga! Pomagamy również tym przedsiębiorstwom, którym okres rejestracji właściwej REACH dla etanolu upłynął w 2010 lub 2013 roku.

Rejestracja etanolu trwa nawet kilka miesięcy. W tym czasie zajmujemy się organizacją wszystkich formalności wynikających:

  • z wykonania karty charakterystyki;
  • pośredniczenia w badaniach potwierdzających tożsamość substancji;
  • zawarcia umowy na wykupienie od konsorcjum letter of access.

Oznacza to, że przeprowadzamy całość procedur zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH. W ten sposób odciążymy Twoją Firmę przejmując na siebie całość realizacji tego złożonego procesu, który zamkniemy w możliwie najkrótszym czasie.

Jeżeli w Twoim Przedsiębiorstwie zachodzi taka potrzeba, zwróć się do nas i skorzystaj z naszego doświadczenia w skutecznej realizacji formalności w omawianym obszarze prawnym. Gwarantujemy solidność i świetną organizację procedur na wszystkich etapach realizacji naszej usługi.

Poznaj więcej szczegółów naszej oferty szkoleń i pomocy formalnej dla Przedsiębiorstw objętych RoHS i REACH. Skontaktuj się w tym celu z naszymi Specjalistami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu