Nowe wytyczne dotyczące karty charakterystyki zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878

SZKOLENIE ONLINE 27 styczeń 2021r.

Nowe wytyczne dotyczące KARTY CHARAKTERYSTYKI zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878

1. Nowe wytyczne dotyczące kart charakterystyki

 • okres przejściowy
 • kod UFI a aktualizacja karty charakterystyki
 • dane dostawcy sekcja 1.3 – zmiana podejścia
 • telefon alarmowy
 • sprawdzanie kart charakterystyki
 • zastosowania zidentyfikowane i odradzane
 • najczęstsze błędy
 • język, w jakim karta musi zostać sporządzona
 • aktualizacja, data ważności karty
 • identyfikator produktu – jak go podać w karcie, a jak na etykiecie
 • nowe podejście do substancji ED
 • wypełnienie sekcji dotyczącej właściwości fiz-chem.
 • Wartości graniczne
 • Informacje toksykologiczne i ekotoksykologiczne

2. Dyskusja i wymiana poglądów oraz pytania od uczestników szkolenia

Wykładowca:
dr inż. Monika Wasiak – Gromek
Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

Termin szkolenia: 27 styczeń 2021r.
Koszt szkolenia: 699 netto + 23% VAT
rodzaj szkolenia: on -line 

W ramach szkolenia zapewniamy:
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenie jest dostępne również w formie szkolenia zamkniętego z możliwością dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.

 

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.