Zgłoszenie do ECHA zaprzestania produkcji danej substancji

Zaprzestanie i zgłoszenie produkcji substancji chemicznej jest jak zawieszenie działalności Firmy, czyli może być wprowadzone z odwracalnym skutkiem. Zgoła inaczej wyglądają konsekwencje zaprzestania produkcji i nie zgłoszenia tego do ECHA. Dowiedz się, jakie to konsekwencje i jak ich uniknąć?

Zdecydowałeś o tymczasowym zawieszeniu produkcji swojej substancji chemicznej?

Powinieneś zgłosić ten fakt do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). W przeciwnym razie możesz narazić się na niepożądane konsekwencje w postaci dodatkowych zapytań czy szczegółowych kontroli pod względem zgodności Twojej produkcji z rozporządzeniem REACH. W najgorszym wypadku kontrole mogą zakończyć się karami finansowymi oraz skomplikowanym i kosztownym procesem naprawczym po stronie Twojego przedsiębiorstwa. Również odpowiadanie na zapytania EACH za pośrednictwem ECHA będzie wymagało od Ciebie znacznego zaangażowania, czyli przedkładania wymaganej przez organ dokumentacji, czy udzielania licznych odpowiedzi w języku angielskim w namnażającej się korespondencji.

Uwaga! Zaprzestanie produkcji bez zgłoszenia formalnego do ECHA nie daje Ci żadnych podstaw formalnych do udowodnienia tego faktu w trakcie kontroli.

Nasi Specjaliści chętnie zajmą się w prawidłowym zgłoszeniem do ECHA zaprzestania produkcji danej substancji chemicznej przez Twoje Przedsiębiorstwo:

  • zgromadzimy niezbędną dokumentację do tego celu;
  • wypełnimy formularze z poziomu konta REACH IT;
  • zawiadomimy Cię o potwierdzeniu Twojego zgłoszenia.
  • w razie dodatkowych pytań ze strony REACH, udzielimy na nie odpowiedzi z ramienia Twojego przedsiębiorstwa.

Jeżeli zaprzestałeś produkcję, nie czekaj! Zgłoś się do nas i skorzystaj z naszej pomocy. Procedurę zgłoszenia możemy rozpocząć z dnia na dzień!

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu