Zakładanie elektronicznego konta REACH IT do rejestracji wstępnej, właściwej i zgłaszania klasyfikacji CLP w ECHA

Jesteś na etapie rozpoczynania produkcji substancji chemicznej objętej rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP). Dalsze jej prowadzenie będzie wymagało od Twojego przedsiębiorstwa dopełnienia czynności formalnych wobec Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), co wiąże się m.in. z koniecznością założenia konta REACH IT. Dowiedz się jak możemy Ci pomóc w zorganizowaniu tego procesu.

Do czego służy konto REACH IT?

Konto REACH IT służy do kontaktu z Europejską Agencją Chemikaliów, a także do:

 • przesyłania dokumentacji rejestracji właściwej;
 • przeprowadzania późnej rejestracji wstępnej;
 • zgłaszania klasyfikacji substancji chemicznej zgodnie z rozporządzeniem CLP;
 • otrzymywania zapytań od ECHA.

Nasza usługa założenia konta REACH IT skierowana jest do Ciebie jeżeli:

 • rozpoczynasz produkcję substancji chemicznej w ilości przekraczającej jedną tonę/rok;
 • Twoja substancja wymaga zgłoszenia wykonanej dla niej klasyfikacji według rozporządzenia CLP;
 • Twoja substancja wymaga rejestracji wstępnej lub właściwej;
 • potrzebujesz pomocy w zarządzaniu zasobami konta;
 • potrzebujesz pomocy w administrowaniu kontem.

Założenie konta REACH IT jest nieodzowne, ponieważ tylko za jego pośrednictwem będziesz mógł spełnić wymogi prawne stawiane przez Europejską Agencję Chemikaliów wobec Twojej substancji chemicznej, a także odpowiadać na tzw. zapytania wysyłane do Ciebie przez tę organizację.

Na czym polega nasza usługa?

Założenie konta REACH IT wymaga wypełnienia elektronicznego formularza w języku angielskim, udostępnionego przez ECHA za pośrednictwem internetu. W tym celu zgromadzimy wszystkie niezbędne dane Twojego Przedsiębiorstwa wymagane podczas rejestracji. Po uzyskaniu dostępu do Twojego konta (loginu i hasła) pomożemy Ci w organizacji wszystkich procedur formalnych niezbędnych do przeprowadzenia za jego pośrednictwem:

 • rejestracji właściwej lub późnej rejestracji właściwej Twojej substancji chemicznej;
 • zgłoszenia jej klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Uwaga! W przypadku zagubienia danych dostępowych do konta REACH IT pomagamy w przeprowadzeniu procedur niezbędnych do odzyskania loginu i hasła.

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu