Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP - II Stopień

(jak skorzystać z formularza internetowego?)

Kontakt w sprawie szkolenia:

  • Izabela Warmińska-Urmanavičius tel. 662 034 699

  • Malwina Adamska tel. 662 034 413

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • obiad i przerwę kawową

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. CLP wymaga od przedsiębiorstw wprowadzenia nowej klasyfikacji, oznakowania i pakowania swoich produktów chemicznych zarówno przemysłowych jaki i konsumenckich (np. farby, lakiery, detergenty) przed wprowadzeniem ich do obrotu. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

II stopień - Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP


Dla osób zaawansowanych

Rozwiązywanie bardziej skomplikowanych ćwiczeń dotyczących klasyfikacji i oznakowania przede wszystkim mieszanin ze względu na zagrożenia dla zdrowia i środowiska.

Szkolenie ma na celu zwiększenie umiejętności w klasyfikacji i oznakowaniu mieszanin chemicznych o skomplikowanym, różnorodnym składzie chemicznym.

Trener: 


Monika Wasiak-Gromek
- Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

Ponadto ukończyła kurs z zakresu toksykologii “Methodology and Principles of Toxicology”, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii, „Health risk assessment I: Principles and applications” Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja, „10th Summer School on Toxic Compounds in the Environment”, Uniwersytet Masaryk (organizacja RECETOX), Brno, Republika Czeska oraz inne międzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeństwa chemicznego, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w ramach projektów unijnych.

Obecnie pełni funkcję naczelnika Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach . Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów rozporządzenia REACH i CLP oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką.

Miejsce szkolenia:


Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Szkolenie jest dostępne również w formie szkolenia zamkniętego z możliwością dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.

Koszt szkolenia:   499,00* zł (netto) na osobę
(*W przypadku udziału dwóch lub większej ilości osób z tej samej Firmy, przyznajemy 5% zniżkę na nasze szkolenie)
Miejsce szkolenia:   Toruń
Czas trwania:
  1 dzień

Kontakt w sprawie szkolenia:

  • Izabela Warmińska-Urmanavičius tel. 662 034 699

  • Malwina Adamska tel. 662 034 413


(jak skorzystać z formularza internetowego?)

Regulamin szkolenia:

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu