SZKOLENIE 01.02.2019 r. - Znowelizowana dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH

18.11.2016 oraz 16.12.2016 - Znowelizowana dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH


(jak skorzystać z formularza internetowego?)

Kontakt w sprawie szkolenia:

 • Izabela Warmińska-Urmanavičius tel. 662 034 699

 • Malwina Adamska tel. 662 034 413

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • obiad i przerwę kawową
 • miłą atmosferę

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi, wymaganiami oraz obowiązkami wynikającymi ze znowelizowanej dyrektywy RoHS2, która weszła w życie 3 stycznia 2013r. W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się również co łączy dyrektywę RoHS2 z rozporządzeniem REACH i jakie są tego konsekwencje. Podczas szkolenia omówione zostaną również obowiązki i wymagania jakie stawia ROHS II wobec producentów sprzętów medycznych od 22 lipca 2014r.

Program szkolenia:


Aspekty prawne dyrektywy RoHS2 i REACH

 • Wprowadzenie do tematyki RoHS2 i REACH,
 • Informacje na temat szczegółów dyrektywy RoHS2, zakresu, definicji, wymagań, obecnych i przyszłych wyjątków,
 • Uregulowania polskich przepisów prawnych implementujących dyrektywę RoHS;
 • Wymagania dla producentów i importerów sprzętu elektronicznego i podmiotów wprowadzających wyrób na rynek w świetle RoHS2,
 • Powiązania dyrektywy RoHS2 z rozporządzeniem REACH,
 • Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS2 - wymagania i konsekwencje,
 • Problematyka klasyfikowania wyrobów do danej grupy produktów (kto dokonuje klasyfikacji i jakie są tego konsekwencje),
 • Dyrektywa RoHS2 na świecie.

Aspekty praktyczne dyrektywy RoHS2

 • Problematyka zgodności produktów z RoHS2 (omówienie istniejących sposobów postępowania celem potwierdzenia zgodności z RoHS2),
 • Weryfikacja dokumentacji i raportów dostawców potwierdzających zgodność z RoHS2,
 • Omówienie metod laboratoryjnego potwierdzania zgodności z RoHS2.

Omówienie występujących problemów technologicznych, logistycznych i prawnych związanych z dyrektywą RoHS2 połączone z dyskusja i odpowiedziami na pytania


Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm, których profil działalności skupia się na produkcji, imporcie i dystrybucji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Liczba uczestników: 5-12 osób. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykładowca:

Dr Jacek Finster - Pracownik pilskiego oddziału Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., kierownik akredytowanego laboratorium badawczego, dr nauk chemicznych. Do jego osiągnięć należy uruchomienie i akredytowanie niszowych na polskim rynku badań laboratoryjnych w pełnym zakresie wymagań przepisów dyrektywy RoHS.

Miejsce szkolenia:

Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Szkolenie jest dostępne również w formie szkolenia zamkniętego z możliwością dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.

Data szkolenia:   01.02.2019 r.
Koszt szkolenia:   650,00 zł (netto) na osobę
Miejsce szkolenia:   Toruń
Czas trwania:
  1 dzień

Kontakt w sprawie szkolenia:

 • Izabela Warmińska-Urmanavičius tel. 662 034 699

 • Malwina Adamska tel. 662 034 413

(jak skorzystać z formularza internetowego?)

Regulamin szkolenia:

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu