Szkolenia związane z dyrektywą RoHS

Szkolenia związane z dyrektywą RoHSW naszych usługach skupiamy się na pomocy dla przedsiębiorstw w układaniu procesów zarządzania formalną stroną produkcji lub importu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z RoHS.

W tym celu organizujemy szkolenia dla pracowników Firm. W ich trakcie przekazujemy rzeczową wiedzę z przepisów wynikających z omawianej dyrektywy, dotyczących kontroli substancji chemicznych dopuszczanych do obrotu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przekazywane przez nas informacje są niezbędne podczas organizacji procedur formalnych, nakładanych na Przedsiębiorstwa przez prawo europejskie.

 

Osoby korzystające z naszej usługi to pracownicy firm odpowiedzialni za terminową organizację formalności wynikających z RoHS.

Podczas szkoleń:

  • poszerzamy zakres wiedzy uczestników w przełożeniu na praktykę;
  • prowadzimy konsultacje w oparciu o konkretne przypadki wynikające z dyrektywy;
  • omawiamy drogi postępowania formalnego na podstawie wybranej dokumentacji.

Dzięki naszym szkoleniom, pracownicy podczas wprowadzania mieszanin chemicznych na rynek polski i europejski, są:Szkolenia związane z dyrektywą RoHS

  • zorientowani w obowiązkach prawnych nakładanych na Przedsiębiorstwo przez RoHS;
  • potrafią docierać do informacji prawnych w omawianym obszarze działania;
  • posiadają umiejętność samodzielnego wdrażania procedur formalnych.

Jeśli jesteście zainteresowani szkoleniem związanym z dyrektywą RoHS prosimy o wypełnienie formularza. Pozwoli nam to na ustalenie kosztów takiego szkolenia i zapoponowanie przez nas dogodnych terminów.


(
jak skorzystać z formularza internetowego?)

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu