02.03.2018 - Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie,

25.01.2018 - Rozszerzona karta charakterystyki – scenariusze narażenia

Opis szkolenia:

Zapraszamy Państwa na szkolenie z tematyki karty charakterystyki rozszerzonej o informacje dotyczące scenariuszy narażenia pod kątem ich zgodności z dokumentacją rejestracyjną.

W chwili gdy wymagana jest karta charakterystyki dostawca musi przekazać swoim odbiorcom informacje o zagrożeniach, warunkach bezpiecznego stosowania oraz odpowiednie wskazówki w zakresie zarządzania ryzykiem.

Na naszym szkoleniu dowiecie się Państwo jak przygotować wspomniane dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH, co jednocześnie zaskutkuje przejściem kontroli bez ponoszenia kar pieniężnych.

Program szkolenia

1. Karta charakterystyki – najważniejsze elementy

 • kiedy należy ją sporządzić;
 • kto jest odpowiedzialny;
 • aktualizacja;
 • przechowywanie;
 • ocena bezpieczeństwa chemicznego;
 • jaki użyć język;
 • telefon alarmowy;
 • klasyfikacja i oznakowanie;
 • wartości DNEL, PNEC;
 • warunki operacyjne;
 • środki zarządzania ryzykiem;
 • ocena bezpieczeństwa chemicznego.

2. Scenariusze narażania substancja/mieszanina

 • jak do tego zagadnienia podejść;
 • jak powinien wyglądać scenariusz narażenia dla substancji;
 • w jaki sposób sporządzić kartę charakterystyki dla mieszaniny, która posiada w swoim składzie składniki dla których dostępne są scenariusze narażenia;
 • zastosowania zidentyfikowane;
 • jakie informacje są najważniejsze dla firmy.

3. Dyskusja

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • obiad i przerwę kawową

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Trener: 


Monika Wasiak-Gromek
- Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

Ponadto ukończyła kurs z zakresu toksykologii “Methodology and Principles of Toxicology”, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii, „Health risk assessment I: Principles and applications” Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja, „10th Summer School on Toxic Compounds in the Environment”, Uniwersytet Masaryk (organizacja RECETOX), Brno, Republika Czeska oraz inne międzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeństwa chemicznego, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w ramach projektów unijnych.

Obecnie pełni funkcję naczelnika Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach . Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów rozporządzenia REACH i CLP oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką.

Miejsce szkolenia:


Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Szkolenie jest dostępne również w formie szkolenia zamkniętego z możliwością dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.

Koszt szkolenia:   do 15 grudnia 2017r. - 599 netto + 23% VAT
po 15 grudnia 2017r. - 699 netto + 23% VAT
Miejsce szkolenia:   Toruń
Czas trwania:
  1 dzień
Wykładowca:  

dr inż. Monika Wasiak – Gromek
Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

Kontakt w sprawie szkolenia:

 • Izabela Warmińska-Urmanavičius tel. 662 034 699

 • Malwina Adamska tel. 662 034 413


(jak skorzystać z formularza internetowego?)

Regulamin szkolenia:

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu