Przygotowanie oznakowania opakowania na podstawie karty charakterystyki mieszaniny

Jeżeli karta charakterystyki dla mieszaniny, którą produkujesz, importujesz lub wykorzystujesz jako dalszy użytkownik zawiera tzw. piktogramy potwierdzające klasyfikację mieszaniny, wówczas prawo europejskie nakłada na Ciebie obowiązek oznakowania tej mieszaniny zgodnie ze wskazaniami rozporządzenia CLP.

Pomagamy w opracowywaniu etykiet informacyjnych na opakowania mieszanin, zgodnie z przynależącymi do nich kartami charakterystyki.

Prawidłowe oznakowanie opakowania mieszaniny zawierającej substancję niebezpieczną powinno uwzględniać takie podstawowe cechy jak:

  • dopasowanie wielkości etykiety do objętości opakowania;
  • odpowiedni rozmiar i rodzaj oznakowań ostrzegawczych, zgodny z mieszaniną;
  • informacje o producencie substancji;
  • wykaz potencjalnych szkodliwych skutków działania substancji;
  • opis sposobu postępowania w przypadku wystąpienia szkodliwych objawów działania substancji.

Nasza usługa skierowana jest do właścicieli gotowych kart charakterystyki dla mieszanin, jak i Klientów zamawiających wykonanie takich kart w naszej Firmie.

Jak skorzystać z naszej usługi opracowania oznakowania opakowania mieszaniny?

Wystarczy skontaktować się z naszym Specjalistą, który krok po kroku wyjaśni:

  • jakie dokumenty trzeba nam dostarczyć;
  • w jakiej formie, i w jaki sposób;
  • ile czasu zajmie realizacja naszej usługi;
  • Jaki będzie jej koszt?

Uwaga! W naszej Firmie istnieje możliwość wykonania projektu graficznego etykiety.

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu