Pomoc w udzieleniu odpowiedzi na zapytania Europejskiej Agencji Chemikaliów

Po zmianach w prawodawstwie, pomagamy przedsiębiorstwom w aktualizacji kart charakterystyki dla substancji chemicznych. Wiąże się to między innymi, z udzielaniem odpowiedzi na zapytania Europejskiej Agencji Chemikaliów. Wówczas bierzemy na siebie organizację wszystkich procedur wynikających z takiego zapytania.

Producenci substancji otrzymują zapytania poprzez konto założone podczas rejestracji. Służy ono do komunikacji pomiędzy producentem zarejestrowanej substancji a ECHA, która wysyła zapytanie tylko i wyłącznie do tych producentów/importerów, którzy rejestrują substancję chemiczną.

Zapytanie ma najczęściej postać dokumentu w języku angielskim, który wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia dokumentacji zawierającej opis określonych właściwości wprowadzanej przez niego na rynek substancji chemicznej celem weryfikacji.

Kiedy przejmujemy na siebie obowiązek udzielenia odpowiedzi, wówczas w naszej usłudze mieści się:

  • przetłumaczenie zapytania z języka angielskiego na język polski;
  • omówienie wymagań stawianych przez Europejską Agencję Chemikaliów z naszym Zleceniodawcą w odniesieniu do kontrolowanej substancji chemicznej;
  • skompletowanie wymaganej dokumentacji;
  • odesłanie odpowiedzi do organu kontrolującego;
  • doprowadzenie wymiany korespondencji do zamknięcia zapytania, o ile po udzieleniu zasadniczej odpowiedzi zajdzie taka konieczność.

Jeżeli otrzymałeś podobne zapytanie i jesteś zobowiązany do udzielenia na nie odpowiedzi w określonym terminie, nasi Specjaliści chętnie pomogą Ci w spełnieniu tego obowiązku. Zwróć się do nas o pomoc, zadzwoń lub napisz e-mail. Od ręki zajmiemy się wdrożeniem i dopełnieniem wszystkich niezbędnych czynności.

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu