Pomoc dla Firm w późnej rejestracji wstępnej substancji chemicznej

Rozpoczynasz produkcję substancji chemicznej, która wymaga przeprowadzenia późnej rejestracji wstępnej? Jeżeli tak, to nasza usługa skierowana jest właśnie do Ciebie! Dowiedz się, w jaki sposób pomożemy Ci w prawidłowym zakończeniu tego złożonego procesu?

Każde nowe przedsiębiorstwo rozpoczynające produkcję substancji chemicznej po 2008 roku w ilości przekraczającej jedną tonę rocznie, zobowiązane jest do przeprowadzenia dla niej tzw. późnej rejestracji wstępnej.

Niedokonanie rejestracji skutkuje uciążliwymi konsekwencjami:

  • koniecznością składania licznych wyjaśnień przed Europejską Agencją Chemikaliów;
  • karami finansowymi;
  • przestojami w produkcji ograniczającymi obroty handlowe i dochody Twojego przedsiębiorstwa.

Żeby uniknąć ww. konsekwencji należy jak najszybciej dokonać późnej wstępnej rejestracji swojej substancji chemicznej, aby móc legalnie wprowadzić ją do obrotu.

Nie ma daty, do której należy dokonać późnej wstępnej rejestracji. Jeśli firma po 2015 roku wprowadzi na rynek powyżej 1 tony, ale mniej niż 100 ton substancji, może również dokonać późnej wstępnej rejestracji. Okres przejściowy dla tonażu 1-100 ton/rok obowiązuje do 2018 roku.

Uwaga! Numer rejestracji wstępnej będzie Ci potrzebny nie tylko podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu czy Europejskiej Agencji Chemikaliów. Może go zażądać również Twój kontrahent, chcący mieć pewność zgodności Twojej substancji z REACH!

Nasza Firma pomoże Ci w procesie przygotowania i przejścia całej procedury rejestracyjnej na wszystkich jej etapach, od przygotowania danych identyfikacji substancji oraz danych przedsiębiorstwa, po zgłoszenie do Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Nie zwlekaj, skontaktuj się z naszymi Specjalistami, którzy powiedzą Ci od ręki:

  • kiedy będziemy mogli rozpocząć wdrażanie Twojego procesu rejestracyjnego;
  • co dokładnie proces ten będzie obejmował;
  • w jakim przybliżonym terminie zostanie przez nas ukończony;
  • jaki będzie jego szacunkowy koszt?
1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu