Opracowanie oznakowania zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 CLP

Od 2015 roku wszyscy producenci, importerzy i dalsi użytkownicy mieszanin chemicznych zawierających substancje niebezpieczne, będą zobowiązani do zamieszczania na opakowaniach oznakowań zgodnych z dyrektywą WE 1272/2008 CLP.

Jeżeli prowadzisz produkcję seryjną i wprowadzasz na rynek mieszaninę, która zgodnie z kartą charakterystyki zawiera substancję niebezpieczną, już wkrótce będziesz musiał zmienić oznakowania na jej opakowaniach.

Już teraz przygotuj się na zmiany prawne, które nastąpią w 2015 roku i skorzystaj z naszej pomocy w przygotowaniu nowej etykiety informacyjnej zawierającej oznakowania zgodne z rozporządzeniem CLP!

Nasza Firma zajmuje się:

  • szczegółowym doradztwem z przepisów unijnych nakładanych na przedsiębiorców wprowadzających na rynek substancje chemiczne uznane za niebezpieczne;
  • organizacją procedur formalnych wynikających z dyrektyw 1999/45/WE (DPD) i WE 1272/2008 (CLP), w tym również oceną i weryfikacją poprawności oznakowań, jak i ich opracowywaniem od samego początku, zgodnie z ww. rozporządzeniami.

Pomyśl perspektywicznie o bezpieczeństwie prawnym i ciągłości swojej produkcji po 2015 roku. Skorzystaj z naszej pomocy. Kontakt z naszym Specjalistą pomoże Ci szybko i sprawnie wdrożyć przygotowanie etykiety na opakowanie dla Twojej mieszaniny z nowym oznakowaniem. Zadzwoń do nas lub napisz e-mail z zapytaniem. W odpowiedzi udzielimy Ci informacji o:

  • dokumentacji, którą należy nam dostarczyć;
  • etapach prac składających się na przygotowanie nowego oznakowania w naszej Firmie;
  • przepisach, w oparciu o które należy oznakować Twoją mieszaninę;
  • terminie realizacji Twojego zlecenia;
  • koszcie naszej usługi.
1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu