Odzyskanie zagubionych danych logowania do zablokowanego konta REACH IT

Każdy producent lub importer substancji chemicznych spoza UE, wprowadzający je na rynek polski i europejski w ilości powyżej 1 tony na rok, powinien posiadać własne konto REACH IT na oficjalnym serwisie internetowym Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Utworzenie konta REACH IT jest niezbędne do:

  • zgłoszenia rejestracji wstępnej substancji;
  • dokonania rejestracji właściwej substancji.

Dosyć częstym przypadkiem wśród przedsiębiorców jest zagubienie danych dostępowych do omawianego konta, co skutkuje brakiem możliwości prowadzenia procedur formalnych za jego pośrednictwem.

Odzyskanie danych dostępu do REACH IT, tj. loginu i hasła wymaga wypełnienia specjalnego formularza w języku angielskim ze szczegółowymi informacjami na temat Firmy, do której należy konto. Dopiero na tej podstawie dokonywana jest ponowna weryfikacja jego właściciela.

Konto nie jest przypisane do danej substancji, lecz do przedsiębiorstwa, które wprowadza ją na rynek. Weryfikacja według substancji jest więc niemożliwa.

Jeżeli w Twoim przedsiębiorstwie zdarzyła się taka sytuacja i nie potrafisz sobie z nią poradzić, wówczas chętnie przyjdziemy Ci z pomocą. Odzyskamy Twoje dane dostępu biorąc na siebie wypełnienie wszystkich formalności w języku angielskim, niezbędnych do ponownej weryfikacji.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się:

  • jak szybko umożliwimy Ci ponowny dostęp do Twojego konta;
  • jakich danych będziemy od Ciebie potrzebować;
  • ile kosztuje wykonanie takiej usługi przez naszego Specjalistę?
1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu