Nota prawna

Serwis internetowy www.konsiglio.pl jest własnością Konsiglio z siedzibą w Toruniu przy ul. Częstochowskiej 10a. Niniejszy serwis został opracowany, wdrożony przez naszą firmę.

Treści zawarte w serwisie internetowym Konsiglio należy traktować jako pomoc, przy podejmowaniu decyzji o zamawianiu wybranych usług. Wyjątkiem jest dział Kalendarz szkoleń, w którym prezentujemy dokładnie naszą bieżącą ofertę szkoleniową.

Strona zawiera zawsze aktualne informacje o świadczonych usługach.

Treść stron internetowych oraz zawartość serwisu internetowego Konsiglio czyli zdjęcia, filmy, nagrania, obiekty graficzne i pliki są chronione przepisami prawa autorskiego. Nie mogą być rozpowszechniane ani publikowane bez zgodny autora. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione i podlegają odpowiedzialności cywilnej i karnej zarówno w kraju jak i za granicą.

Właścicielem wszystkich zdjęć i treści prezentowanych w serwisie internetowym jest Konsiglio z siedzibą w Toruniu.

Zastrzegamy sobie prawo w przyszłości do zmiany zapisu noty prawnej dotyczącej serwisu internetowego Konsiglio.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu