Motywacja do założenia Firmy Konsiglio

Rozwój importu oraz produkcji substancji i mieszanin chemicznych w Polsce, w naturalny sposób stworzył na rynku przestrzeń dla Firm wyspecjalizowanych w szkoleniach i pomocy doradczej z zakresu RoHS i REACH.

Przyjęcie przez Unię Europejską przepisów mających na celu ochronę rynku wspólnotowego – w tym także środowiska naturalnego i osób – przed zalewem szkodliwych chemikaliów, obudziło w wielu Przedsiębiorcach świadomość, że spełnianie nałożonych obowiązków zawartych w obu rozporządzeniach jest oczywistą koniecznością.

Nadal jednak, istnieją Firmy, w których ta świadomość jest niska. Powodem tego jest, albo bagatelizowanie rzeczywistych zagrożeń wynikających ze stosowania substancji/mieszanin substancji chemicznych, albo po prostu, brak wiedzy o kosztownych konsekwencjach, jakie niesie za sobą kontrola takich organów jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Pracy czy Urząd celny.

Zakładając naszą Firmę, wzięliśmy na początku pod uwagę, przede wszystkim, drugą z wymienionych grup Przedsiębiorców. Wiedzieliśmy że, zarówno organy egzekwujące prawo, jak i praktyka biznesowa, po pewnym czasie zmuszą Firmy do spełniania wymogów RoHS i REACH.

I to właśnie stworzy miejsce na wykorzystanie naszej wiedzy oraz dotychczasowej praktyki zawodowej.

Do chwili obecnej mamy za sobą dziesiątki szkoleń i tyleż samo zrealizowanych zleceń uporządkowania stanu formalnego Firm, w zakresie produkcji lub importu chemikaliów. Przedsiębiorstwa zajmujące się wprowadzaniem ich na rynek, stały się naszymi Klientami, będąc pod naciskiem kontroli, bądź z potrzeby spełnienia wymagań formalnych RoHS lub REACH, stawianych przez nowych kontrahentów.

Serdecznie zachęcamy Cię do zapoznania się z naszymi usługami. W artykułach tego serwisu, znajdziesz opisy dokumentacji, jaką musi posiadać Przedsiębiorca będący producentem, importerem, lub dalszym użytkownikiem substancji chemicznych. Przedstawiliśmy również procesy prowadzone przez naszą Firmę w celu ich skompletowania.

Przekonaj się sam, w jak wielu istotnych sprawach dotyczących RoHS i RECH, możemy od zaraz wspomóc Twoje Przedsiębiorstwo!

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu