Kto ma obowiązek posiadania karty charakterystyki substancji niebezpiecznych?

Obowiązek posiadania karty charakterystyki substancji niebezpiecznych nakładany jest Na wszystkie firmy, które produkują lub wprowadzają do obrotu substancje bądź mieszaniny sklasyfikowane, jako niebezpieczne.

Każdy producent, importer lub dystrybutor substancji/mieszaniny niebezpiecznej jest zobowiązany nieodpłatnie dostarczyć odbiorcy kartę charakterystyki najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.

Producent z siedzibą na terytorium UE, który wytwarza substancje i mieszaniny sklasyfikowane według REACH jako niebezpieczne, jest zobowiązany do posiadania kart charakterystyki. Jako osoba fizyczna lub prawna jest pierwszym ogniwem w łańcuchu dostaw.

Importer ma obowiązek posiadania karty charakterystyki zgodnej ze standaryzacją europejską REACH. Należy pamiętać, że w przypadku importu, np. ze Stanów Zjednoczonych lub Chin, wykonywane tam karty opracowane są według innych standardów, które nie spełniają wymagań UE i nie zwalniają z obowiązku wynikającego z rozporządzenia CLP.

Jeżeli przedsiębiorstwo sprowadza do Polski substancje lub mieszaniny z terytorium UE, to powinien zadbać o to, żeby opisująca je karta charakterystyki spełniała zarówno wymogi rozporządzenia REACH, jak i prawodawstwa polskiego. To oznacza np., że dokument musi być przetłumaczony na język polski.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu