Kontakt

Nie stać Cię na tracenie czasu w poszukiwaniu właściwych usług? Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji na temat oferty naszej Firmy? Skontaktuj się z nami już teraz. Czekamy na Twoje pytania.

ul. Częstochowska 10a
87-100 Toruń
tel. 662 034 699 / 662 034 413
fax. 56 47 56 076

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 8:30 - 18:00

biuro@konsiglio.pl
NIP 879-184-97-81
REGON 871542258

Izabela Warmińska-Urmanavičius
+48 662 034 699
i.warminska@konsiglio.pl

Malwina Adamska
+48 662 034 413
m.adamska@konsiglio.pl

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu