Klasyfikacja substancji zgodnie z CLP

Pomagamy przedsiębiorstwom wprowadzającym na polski rynek substancje chemiczne w organizacji obowiązkowego procesu ich klasyfikacji zgodnie z CLP Dowiedz się więcej o szczegółach naszej oferty.

Od 2012 roku w Unii Europejskiej, dla wszystkich substancji chemicznych obowiązuje jedna klasyfikacja, zgodna z dyrektywą WE 1272/2008 CLP.

  • Każda substancja, która była uprzednio sklasyfikowana zgodnie ze starą dyrektywą DSD, obowiązującą od 1999 roku, obecnie musi zostać przeklasyfikowana do CLP.
  • Ten sam obowiązek dotyczy wszystkich nowych substancji chemicznych. Zatem każdy producent, importer lub dalszy użytkownik, który wprowadza nową substancję na rynek, powinien również dokonać jej klasyfikacji zgodnie z dyrektywą CLP.

Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, którego dotyczą przepisy dyrektywy CLP pamiętaj, że niedokonanie klasyfikacji grozi karami finansowymi, a w konsekwencji koniecznością przeprowadzenia skomplikowanych procedur naprawczych.

Nasza Firma pomoże Twojemu przedsiębiorstwu w zgromadzeniu wszystkich niezbędnych informacji o substancji, którą wprowadzasz na rynek, a następnie w jej klasyfikacji, i zgłaszaniu do ECHA.

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu