Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem CLP

W chwili obecnej obowiązuje klasyfikacja dla mieszanin chemicznych według przepisów rozporządzenia WE 1272/2008 CLP, które wprowadza jednolite zasady klasyfikowania, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych.

Jesteś producentem, importerem lub dalszym użytkownikiem mieszanin chemicznych? Jeżeli tak, to przepisy prawa nie nakładają na Ciebie obowiązku wykonywania karty charakterystyki tylko i wyłącznie w przypadku mieszanin nie zawierających substancji szkodliwych. Żeby to zweryfikować, najpierw należy zbadać, jakie substancje wchodzą w skład Twojej mieszaniny; czy są one klasyfikowane jako stwarzające zagrożenie; w jaki sposób to wpłynie na klasyfikację mieszaniny.

Wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom, oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu klasyfikacji według obowiązujących przepisów prawnych.

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu