Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych 2015

W tym artykule znajdziesz przydatne informacje na temat istotnych zmian, które wprowadzono do karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w 2015 roku.

Czym jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznych?

Jest dokumentem, który informuje użytkownika o ewentualnych zagrożeniach, które mogą powstać podczas stosowania danej substancji lub mieszaniny. W karcie charakterystyki znajdują się wskazówki, w jaki sposób postępować w przypadku zagrożenia oraz jak jemu przeciwdziałać.

Dlaczego wymagane jest posiadanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych?

Jest to wymóg bezpieczeństwa, który ma na celu przekazywanie informacji o danej substancji lub mieszaninie. Karty wymagane są tylko dla substancji/mieszanin niebezpiecznych.

Co zawiera karta charakterystyki?

W dokumencie znajduje się lista potencjalnych zagrożeń, jakie może spowodować dana substancja lub mieszanina, a także specyfikacja fizykochemiczna substancji lub mieszaniny.

Karta charakterystyki określa również metody przeciwdziałania skażeniu daną substancją lub mieszaniną, natomiast w przypadku jego wystąpienia, wskazuje na właściwe postępowanie dla wyeliminowania powstałych skutków.

Dokument powinien być wprowadzony w przypadku produkcji substancji lub mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem CLP WE 1272/2008.

Karta charakterystyki funkcjonuje w łańcuchu dostaw i obejmuje producentów danej substancji, jej dystrybutorów, jak też konsumentów i profesjonalnych użytkowników, do których zaliczamy firmy wykorzystujące taką substancję do produkcji wyrobów wprowadzanych na rynek.

Zmiany w karcie charakterystyki od 2015 roku

Z dniem 1 czerwca 2015 r. weszły nowe przepisy, zgodnie z którymi rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) jest jedynym aktem prawnym obejmującym mieszaniny i substancje na terenie Unii Europejskiej. Od tej daty CLP wymaga od przedsiębiorstw stosowania nowej klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania produktów chemicznych przed ich wprowadzeniem do obrotu na rynku wspólnotowym. Przepisy dotyczą produktów przemysłowych i konsumenckich, tj. farb, lakierów, detergentów.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu