Karta charakterystyki na daną substancję (z uwzględnieniem zasad klasyfikacji i oznakowania WE 1272/2008 CLP)

Zapoznaj się ze szczegółami naszej usługi wykonywania kart charakterystyki substancji dla producentów, importerów i dalszych użytkowników.

Do czego służy karta charakterystyki substancji?

Potrzeba wykonania karty charakterystyki na daną substancję, bądź mieszaninę substancji, wynika z konieczności ustalenia zagrożeń, które ta substancja może powodować. Do sporządzenia karty charakterystyki niezbędne są informacje na temat badań m.in. fizykochemicznych i toksykologicznych. Z badań tych wynika, w jaki sposób niwelować zagrożenia.

Na czym polega nasza pomoc w przygotowaniu karty charakterystyki substancji/mieszaniny substancji?

W trakcie realizacji usługi wykonujemy cały zakres procedur formalnych:

  • pilotujemy proces zgromadzenia danych po stronie naszego Klienta (pomoc organizacyjna);
  • pomagamy w zleceniu badań właściwemu laboratorium;
  • doradzamy Klientowi w rozumieniu procedur i obowiązków prawnych wynikających ze stosowania badanej substancji;
  • przetwarzamy otrzymane dane zgodnie z kryteriami dyrektywy WE 1272/2008 CLP.

Produktem końcowym naszej usługi jest pełna dokumentacja techniczna, czyli karta charakterystyki substancji, w postaci elektronicznej i drukowanej, którą dostarczamy naszemu Klientowi we wskazanej przez niego ilości kopii.

Wykonana przez nas karta charakterystyki spełnia wszystkie kryteria kontrolne nakładane na producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji.

Staramy się skracać czas realizacji procesu przygotowania do minimum. Wykonanie karty charakterystyki substancji w naszej Firmie trwa od 1 do 3 dni.

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu