Jakie mogą być konsekwencje zaniedbań w zarządzaniu dokumentacją REACH i ROHS w Firmie?

Zapoznaj się z przykładami negatywnych skutków niewłaściwego prowadzenia dokumentacji REACH i RoHS w Twojej Firmie. Opisywane przypadki pomogą Ci w ich uniknięciu.

Brak numeru rejestracji

W przypadku, gdy produkujesz substancję, lecz nie poddałeś jej rejestracji właściwej, wówczas w konsekwencji kontroli Twojego Przedsiębiorstwa, otrzymasz nakaz zaprzestania produkcji.

Brak rejestracji właściwej oznacza brak prawa do jej wprowadzania do obrotu rynkowego na terenie Unii Europejskiej.

Brak aktualnych kart charakterystyki

W rezultacie nie poddawania kart charakterystyki mieszanin lub substancji chemicznych bieżącej aktualizacji, Twoja Firma może otrzymać wezwanie od Inspektora kontrolującego, do zweryfikowania dokumentu w określonym przez niego terminie. Inspektor ma również prawo nałożenia kary finansowej na Twoje Przedsiębiorstwo, z powodu wykazanego braku ww karty charakterystyki.

Brak usystematyzowania dokumentacji w relacjach z kontrahentami

Standardem w nawiązywaniu współpracy z partnerami biznesowymi z Unii Europejskiej, jest perfekcyjne przygotowanie dokumentacji REACH i RoHS, określającej stosowne parametry Twoich produktów. Do tego celu będziesz potrzebował numerów rejestracyjnych i kart charakterystyki wszystkich substancji wprowadzanych na rynek wspólnotowy przez Twoją Firmę, a także oświadczeń, że dane produkty nie zawierają substancji, które w przyszłości będą wyeliminowane z obrotu lub będą wymagały zezwolenia na stosowanie w określonym wyrobie. Innymi słowy, od uporządkowania ww. dokumentacji, zależy również zaufanie kontrahentów do Twojego Przedsiębiorstwa.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu