Jak przygotować się do usługi doradztwa REACH?

Chcesz uzupełnić swoją wiedzę lub szybko dopełnić formalności wynikających z rozporządzenia REACH? Zmusza Cię do tego świadomość kontroli, bądź potrzeba wykazania właściwej dokumentacji przed kontrahentem? Z tego artykułu dowiesz się, jak najszybciej skorzystać z naszej pomocy.

W praktyce z naszych usług doradczych z zakresu rozporządzenia REACH korzystają najczęściej Klienci posiadający świadomość konkretnych potrzeb. Potrzeby te wynikają z konieczności dopełnienia określonych formalności, nakładanych na ich działalność gospodarczą przez ww. rozporządzenie. Natomiast to, w jaki sposób, krok po kroku, spełnić te zobowiązania prawne, jest już zagadnieniem należącym do Ekspertów naszej Firmy.

Jeżeli jesteś Producentem, Importerem, lub Dalszym Użytkownikiem substancji chemicznych objętych rozporządzeniem REACH, przedstaw nam w czasie pierwszego kontaktu informacje:

  • czym zajmuje się reprezentowane przez Ciebie Przedsiębiorstwo;
  • jakie substancje/mieszaniny substancji wprowadza na rynek;
  • pod jaką postacią wyrobu (opcjonalnie);
  • jakie potrzeby formalne zadecydowały o potrzebie skorzystania z naszego doradztwa;
  • czy rezultatem naszej usługi ma być również sporządzenie odpowiedniej dokumentacji?

Na podstawie udzielonych przez Ciebie informacji ustalimy dokładny zakres usługi doradczej, oraz termin przystąpienia do jej realizacji, w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od pierwszego kontaktu.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu