Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Z naszych usług korzystają producenci substancji chemicznych, mieszanin, wyrobów, tworzyw sztucznych oraz europejscy producenci i importerzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeżeli reprezentujesz Firmę o takim profilu działalności gospodarczej, nasze usługi skierowane są właśnie do Ciebie!

Zadbamy o terminowe dopełnianie wszystkich zobowiązań formalnych, które nakładają na Twoją Firmę przepisy prawa europejskiego dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów. Przy naszej pomocy doradczej będziesz wprowadzał do obrotu produkty zawierające substancje chemiczne zgodne z prawem unijnym. Ale to nie wszystko! Jesteśmy wszechstronni. Nasi doradcy chętnie wesprą Cię również w planowaniu krótko i długoterminowej strategii rozwoju Twojej Firmy na rynku.

W naszej działalności skupiamy się na:

  • doradztwie z przepisów zawartych w rozporządzeniu REACH w sprawie substancji chemicznych wykorzystywanych w przemyśle wytwórczym;
  • rozwoju osobistym przedstawicieli Firm producenckich podczas szkoleń otwartych obejmujących m.in. tematykę planowania produkcji, dystrybucji i sprzedaży wyrobów;
  • konsultacjach merytorycznych i bezpośredniej pomocy naszych Specjalistów w organizacji procedur formalnych wynikających z rozporządzenia RoHS i REACH.

Nasze działania merytoryczne obejmują:

  • szkolenia grupowe, indywidualne, stałe lub jednorazowe;
  • szkolenia zamknięte z zakresu rozporządzenia RoHS z uwzględnieniem REACH;
  • przeprowadzanie audytów REACH w firmach zewnętrznych;
  • rejestrację właściwą etanolu w Europejskiej Agencji Chemikaliów;
  • tworzenie kart charakterystyki.

Poznaj więcej szczegółów na temat przedstawionej wyżej oferty kierując swoje pytania do naszych ekspertów.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu