Audyt materiałowy zgodny z wymaganiami rozporządzenia REACH

Przeprowadzamy audyt materiałowy, przeznaczony dla przedsiębiorstw z gałęzi budowlanej, a także audyt REACH dla producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji chemicznych wprowadzanych na rynek europejski.

Jeżeli działalność gospodarcza Twojego przedsiębiorstwa podlega przepisom REACH, wówczas powinieneś sprawdzić stan Twojego przygotowania formalno-prawnego do jej prowadzenia w świetle tego rozporządzenia. Chętnie Ci to ułatwimy organizując na terenie Twojej Firmy audyt materiałowy obejmujący:

  • weryfikację posiadanej przez Ciebie dokumentacji;
  • zalecenia poaudytowe;
  • uzupełnienie dokumentacji o dokumenty niezbędne do spełnienia wymagań rozporządzenia REACH.

W trakcie naszych czynności określimy:

  • status Twojego przedsiębiorstwa oraz dokładny zakres obowiązków, które na nim spoczywają;
  • zakres dokumentacji, o którą powinieneś uzupełnić formalną stronę swojej produkcji, importu lub procesów przetwarzania substancji chemicznych wprowadzanych na rynek.

Audyt materiałowy zgodny z wymaganiami rozporządzenia REACH

Po zakończeniu zasadniczej części naszego audytu materiałowego zajmiemy się przeprowadzeniem wszystkich czynności koniecznych do dostarczenia brakujących dokumentów Twojemu przedsiębiorstwu, w tym:

  • zebraniem posiadanej przez Ciebie aktualnie dokumentacji;
  • wykonaniem karty charakterystyki substancji;
  • zgłoszeniem substancji chemicznej do ECHA.

Chcesz poznać więcej szczegółów naszej usługi, w tym przybliżony koszt i czas jej realizacji? Nie czekaj, lecz już teraz skontaktuj się z naszym Specjalistą, który chętnie odpowie na Twoje pytania.

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu