Audyt materiałowy inwestycji budowlanych w Zielonej Górze

Przedmiotem naszego zlecenia było przeprowadzenie dwóch audytów materiałowych na budowach prowadzonych przez przedsiębiorstwo naszego Klienta.

Pierwszy audyt dotyczył budowy obiektu handlowo-usługowego, a dokładniej, najnowszej galerii handlowej o powierzchni ponad 4000 m2, która powstaje w Zielonej Górze. Nasz zleceniodawca jest jej generalnym wykonawcą.

Poza typowymi pracami budowlanymi, zajmuje się też zagospodarowaniem terenu przylegającego do galerii. Powstają na nim parkingi, ciągi komunikacyjne dla przyszłych Klientów oraz nasadzana jest zieleń. W zakres omawianej realizacji wchodzi również przebudowa budynku biurowego stojącego obok.

Otwarcie inwestycji ma nastąpić w listopadzie.

Drugi audyt dotyczył budowy siedziby urzędu i oddziału celnego, realizowanej od trzech lat na podstawie projektu z 2011 roku. Jak ustalono na początku, prace miały zakończyć się we wrześniu 2015 roku, jednak obiekt nie zostanie od razu zrealizowany w pełnym zakładanym zakresie, więc otwarcie pierwszej, już wybudowanej części, nastąpi wcześniej.

Inwestycja składa się z budynku głównego, czyli biurowca o powierzchni ponad 2800 m2 i budynku kontrolno-magazynowego o powierzchni 1000 m2. Ponadto powstaje też garaż wielostanowiskowy oraz portiernia. W skład prac po stronie naszego zleceniodawcy, podobnie jak w przypadku galerii handlowej, weszło również zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

W obu przypadkach, naszym zadaniem było sprawdzenie materiałów budowlanych pod kątem rozporządzenia REACH – a dokładniej – zweryfikowanie, czy w materiałach stosowanych podczas budowy obu inwestycji, nie występują substancje niebezpieczne. Dodajmy, że nasze prace nie wykazały żadnych uchybień.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu