Aktualności

SZKOLENIE ONLINE 27 styczeń 2021r.

Nowe wytyczne dotyczące KARTY CHARAKTERYSTYKI zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878

czytaj

szkolenie online

15 styczeń 2021

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu 
"Nowe wyzwania w 2021 dotyczące przepisów chemicznych"

W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo jakie zmiany czekają przedsiębiorstwa z branży chemicznej w myśl rozporządzenia REACH i CLP

czytaj

szkolenie online

czytaj

czytaj

Informacja - koronowirus

czytaj

czytaj

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA

czytaj

czytaj

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie w zakresie zmian dotyczących informacji umieszczanych na etykietach mieszanin niebezpiecznych. Zmiany te ujęte są w załączniku VIII do rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP) i wchodzą w życie 22 marca 2017 r.

czytaj

czytaj

Wesołych Świąt

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Rok 2019 są dla nas okazją, aby podziękować oraz złożyć życzenia wszystkim Naszym Klientom.

 

Wesołych Świąt

czytaj

18.11.2016 oraz 16.12.2016 - Znowelizowana dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACHCelem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi, wymaganiami oraz obowiązkami wynikającymi ze znowelizowanej dyrektywy RoHS2, która weszła w życie 3 stycznia 2013r.

czytaj

Drodzy Klienci, aby ułatwić Wam korzystanie z wiedzy niezbędnej do Waszej pracy wprowadzamy nową, bardziej przejrzystą odsłonę naszego serwisu internetowego pod adresem www.konsiglio.eu

czytaj

25.01.2018 - Rozszerzona karta charakterystyki – scenariusze narażenia

W chwili gdy wymagana jest karta charakterystyki dostawca musi przekazać swoim odbiorcom informacje o zagrożeniach, warunkach bezpiecznego stosowania oraz odpowiednie wskazówki w zakresie zarządzania ryzykiem. Na naszym szkoleniu dowiecie się Państwo jak przygotować wspomniane dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH, co jednocześnie zaskutkuje przejściem kontroli bez ponoszenia kar pieniężnych.

czytaj

24.04.2017 - Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

czytaj

Mimo, że dyrektywa 2011/65/EU (RoHS2) obowiązuje w Europie od 3 stycznia 2013 roku nadal wiele firm ma liczne pytania z nią związane. Do najczęściej spotykanych problemów należą:

czytaj

Od 3 stycznie 2013 roku wymagania dyrektywy RoHS2 są w Europie i w Polsce (od 24 maja 2013 r.) elementem systemu oceny zgodności wyrobów. O jej wymagania rozszerzone zostało znaczenie oznaczenia CE, zakres deklaracji zgodności i wymogi w zakresie oznaczania wyrobów. W Polsce organami kontrolnymi wymogów dyrektywy RoHS jest teraz Inspekcja Handlowa, UOKiK, Inspekcja Celna.

czytaj

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

czytaj

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

czytaj

Przedmiotem naszego zlecenia było przeprowadzenie dwóch audytów materiałowych na budowach prowadzonych przez przedsiębiorstwo naszego Klienta.

czytaj

Przeczytaj, w jaki sposób powstają takie zaniedbania – co jest ich najczęstszym powodem. W ten sposób dowiesz się, jak uniknąć kar z niedopełnienia przepisów nakładanych przez oba rozporządzenia.

czytaj

Zapoznaj się z przykładami negatywnych skutków niewłaściwego prowadzenia dokumentacji REACH i RoHS w Twojej Firmie. Opisywane przypadki pomogą Ci w ich uniknięciu.

czytaj

Lista naszych trenerów

Zapoznaj się bliżej z sylwetkami naszych trenerów. Spradź, jakie posiadają przygotowanie merytoryczne i doświadczenie do prowadzenia szkoleń oferowanych przez naszą Firmę?

czytaj

W tym artykule przeczytasz informacje, które pozwolą Ci zrozumieć, czemu służy audyt materiałowy REACH, co skłania przedsiębiorców do jego przeprowadzenia, i jakie niesie ze sobą korzyści? Sprawdź, czy Twoja Firma również powinna się zainteresować tym zagadnieniem?

czytaj

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu