Aktualizacja karty charakterystyki substancji po zmianach w prawodawstwie

Od 2015 roku wszystkie karty charakterystyki mieszanin chemicznych uznanych za niebezpieczne, powinny być sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą CLP, czyli muszą zawierać nowe piktogramy i nowe oznakowania.

Każdy przedsiębiorca, który nie dokonał jeszcze aktualizacji powinien to zrobić jak najszybciej! W przeciwnym razie grożą mu przykre konsekwencje wynikające:

  • z kar finansowych, którym podlegają producenci, importerzy i dalsi użytkownicy substancji chemicznych, nie posiadający aktualnych kart charakterystyki substancji wprowadzanych na rynek;
  • z organizacji licznych formalności wynikających z procesu naprawczego przed organami kontrolnymi, które są niewspółmiernie bardziej czasochłonne niż sama aktualizacja karty charakterystyki.

Jeżeli nie dokonałeś jeszcze aktualizacji karty charakterystyki dla swoich substancji lub mieszanin i chciałbyś to zrobić jak najszybciej, i jak najsprawniej, zwróć się do nas o pomoc.

Zatelefonuj do naszego Specjalisty lub napisz e-mail, co da nam możliwość wspólnego uściślenia szczegółów realizacji Twojego zlecenia. W trakcie kontaktu powiemy Ci:

  • jak dostarczyć nam dotychczasową kartę charakterystyki;
  • z jakich etapów będzie się składał cały proces aktualizacji;
  • jakie dokładnie przepisy będą stanowiły podstawę prawną podczas aktualizacji Twojej karty charakterystyki;
  • w jakim terminie zrealizujemy aktualizację;
  • ile będzie kosztować nasza usługa?

Uwaga! Po zaktualizowaniu karty charakterystyki Twojej mieszaniny, chętnie pomożemy Ci w jej zgłoszeniu do Inspektora ds. Substancji Chemicznych!

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu