Nowe wyzwania w 2021 dotyczące przepisów chemicznych

szkolenie online

15 styczeń 2021

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu 
"Nowe wyzwania w 2021 dotyczące przepisów chemicznych"

W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo jakie zmiany czekają przedsiębiorstwa z branży chemicznej w myśl rozporządzenia REACH i CLP

1. Rozporządzenie REACH

 • rejestracja i numery rejestracyjne
 • wymóg aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej – rozporządzenie wykonawcze
 • sposób postępowania podczas importu substancji
 • zmiany dla polimerów
 • info o wyłącznym przedstawicielu
 • baza substancji zarejestrowanych
 • tonaż – inny sposób liczenia
 • aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
 • BREXIT – nowe obowiązki firm, protokół dla Irlandii Północnej
 • kary za brak rejestracji
 • zmiany w karcie charakterystyki – rozp. 2020/878
 • przekazywanie scenariuszy narażenia – nowe prace
 • data ostateczna
 • warunki zezwolenia
 • lista substancji SVHC
 • nowa strategia dla chemikaliów – zrównoważony rozwój

 2. Rozporządzenie CLP

 • załącznik VIII do rozporządzenia CLP oraz jego zmiany – 1 i 2 poprawka
 • kod UFI na etykiecie mieszaniny – jak, kiedy go generować
 • okresy przejściowe
 • czy kod UFI będzie trzeba podać w karcie charakterystyki?
 • informacje potrzebne do zgłoszenia
 • nowe ATP i ich zastosowanie – nowe zmiany w klasyfikacji dla substancji np. kwas cytrynowy, związki boru)

3. Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia.

Wykładowca:
dr inż. Monika Wasiak – Gromek
Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

Termin szkolenia: 15 styczeń 2021r.
Koszt szkolenia: 699 netto + 23% VAT
rodzaj szkolenia: on -line (webinar)

W ramach szkolenia zapewniamy:
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenie jest dostępne również w formie szkolenia zamkniętego z możliwością dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.

 

 

ykładowca:
dr inż. Monika Wasiak – Gromek
Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych
Koszt szkolenia: 650 netto + 23% VAT
rodzaj szkolenia: on -line (webinar)
W ramach szkolenia zapewniamy:
materiały szkoleniowe w wersji  elektronicznej
certyfikat ukończenia szkolenia
Szkolenie jest dostępne również w formie szkolenia zamkniętego z możliwością dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.

Wykładowca:

dr inż. Monika Wasiak – Gromek

Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

 

Koszt szkolenia: 650 netto + 23% VAT

rodzaj szkolenia: on -line (webinar)

W ramach szkolenia zapewniamy:

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

certyfikat ukończenia szkolenia

 

Szkolenie jest dostępne również w formie szkolenia zamkniętego z możliwością dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.