szkolenie online 27.04.2021- RoHS

Znowelizowana dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi, wymaganiami oraz obowiązkami wynikającymi ze znowelizowanej dyrektywy RoHS2, która weszła w życie 3 stycznia 2013r. W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się również co łączy dyrektywę RoHS2 z rozporządzeniem REACH.

PROGRAM SZKOLENIA:

ASPEKTY PRAWNE DYREKTYWY ROHS2 I REACH
 • Wprowadzenie do tematyki RoHS2 i REACH,
 • Informacje na temat szczegółów dyrektywy RoHS2, zakresu, definicji, wymagań, obecnych i przyszłych wyjątków,
 • Uregulowania polskich przepisów prawnych implementujących dyrektywę RoHS;
 • Wymagania dla producentów i importerów sprzętu elektronicznego i podmiotów wprowadzających wyrób na rynek w świetle RoHS2,
 • Powiązania dyrektywy RoHS2 z rozporządzeniem REACH,
 • Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS2 - wymagania i konsekwencje,
 • Problematyka klasyfikowania wyrobów do danej grupy produktów (kto dokonuje klasyfikacji i jakie są tego konsekwencje),
 • Dyrektywa RoHS2 na świecie.
ASPEKTY PRAKTYCZNE DYREKTYWY ROHS2
 • Problematyka zgodności produktów z RoHS2 (omówienie istniejących sposobów postępowania celem potwierdzenia zgodności z RoHS2),
 • Weryfikacja dokumentacji i raportów dostawców potwierdzających zgodność z RoHS2,
 • Omówienie metod laboratoryjnego potwierdzania zgodności z RoHS2.
 • Omówienie występujących problemów technologicznych, logistycznych i prawnych związanych z dyrektywą RoHS2 połączone z dyskusja i odpowiedziami na pytania

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm, których profil działalności skupia się na produkcji, imporcie i dystrybucji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Liczba uczestników: 5-12 osób. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

WYKŁADOWCA:

Dr Jacek Finster - Pracownik pilskiego oddziału Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., kierownik akredytowanego laboratorium badawczego, dr nauk chemicznych. Do jego osiągnięć należy uruchomienie i akredytowanie niszowych na polskim rynku badań laboratoryjnych w pełnym zakresie wymagań przepisów dyrektywy RoHS.

MIEJSCE SZKOLENIA:

szkolenie w formie online
Koszt szkolenia: 650,00 zł (netto) na osobę

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szkolenie jest dostępne również w formie szkolenia zamkniętego z możliwością dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.